Bel ons

078 681 2829

Inschrijven als patiënt

info@prodens.nl

Een prettige samenwerking en goed contact zijn voor iedereen belangrijk. Daarom hanteren we een aantal huisregels:

Algemene omgangsvormen

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zijn niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. Wij verwachten van patiënten en overige bezoekers dat zij respectvol met elkaar omgaan.

Begrotingen

Antwoordapparaat

Als u ons belt en het antwoordapparaat te horen krijgt, zorg er dan altijd voor dat u deze volledig beluistert. Er kan belangrijke informatie voor u op staan.

Uw eigendommen

Zorg altijd zelf voor uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. We adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Dieren

Honden, katten en andere dieren worden niet toegestaan in onze praktijk. Hulphonden vormen hierop vanzelfsprekend een uitzondering.

Roken, alcohol en drugs

Roken is verboden in onze praktijk. Personen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs zullen de toegang tot onze kliniek worden ontzegd.

Het niet nakomen van een afspraak

Als u te laat verschijnt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd vanwege het ontstane tijdgebrek. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, meld dit dan telefonisch en uiterlijk 48 uur van tevoren. Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken of te laat afzeggen ervan, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten en spoedgevallen

Belt u ’s ochtends vóór 10.00 uur met een pijnklacht of een spoedgeval, dan zullen wij ons best doen om u dezelfde dag nog zo veel mogelijk te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren betreffende werk- of schooltijden.

Afspraakherinnering

U ontvangt een dag voor uw afspraak een herinnering per SMS. Deze service is echter bedoeld als extra service en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het bijhouden van afspraaktijden blijft uw eigen verantwoordelijkheid.
Onze afspraakherinneringen via SMS kunnen niet worden beantwoord via SMS. U kunt contact met ons opnemen via ons vaste telefoonnummer of via e-mail.

Uw gegevens up-to-date

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste gegevens aan ons. Zorg ervoor dat u eventuele wijzigingen, zoals een verandering van zorgverzekeraar, adres, e-mailadres of telefoonnummer, zo snel mogelijk aan ons doorgeeft.