Bel ons

078 681 2829

Inschrijven als patiënt

info@prodens.nl

Bel ons

078 681 2829

Inschrijven als patiënt

info@prodens.nl

Huisregels van Tandartspraktijk Prodens

Een fijne samenwerking en goed contact is voor iedereen prettig. Vandaar dat we een aantal huisregels hanteren:

Algemene omgangsvormen

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zijn niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. Tandartspraktijk Prodens verwacht van patiënten en overige bezoekers dat zij respectvol met elkaar omgaan.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons vooraf een begroting.
Alleen als u daarmee akkoord gaat, wordt u in onze tandartspraktijk behandeld. Lees de begroting altijd zorgvuldig door.

Antwoordapparaat

Als u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, zorg dan dat u deze altijd helemaal afluistert. Er kan belangrijke informatie voor u op staan.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Prodens is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. We adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Dieren

Honden, katten en andere dieren worden niet toegestaan tot Tandartspraktijk Prodens. Hulphonden vormen hierop vanzelfsprekend een uitzondering.

Roken, alcohol en drugs

Roken is in de praktijk verboden. Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, zal de toegang tot Tandartspraktijk Prodens worden ontzegd.

Het niet nakomen van een afspraak

Verschijnt u te laat op een afspraak dan loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Kunt u een afspraak niet nakomen, meld dit dan telefonisch en uiterlijk 48 uur van tevoren. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten en spoedgevallen

Belt u ’s ochtends voor 10.00 uur met een pijnklacht of een spoedgeval, dan proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen.Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren betreffende werk- of schooltijden.

Afspraakherinnering

U krijgt een dag voor uw afspraak een herinnering per SMS. Echter is dit bedoeld als een extra service en worden er geen rechten aan ontleend. Het bijhouden van afspraaktijden blijft uw eigen verantwoordelijkheid.
Onze afspraakherinneringen via SMS kunt u niet via SMS beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail.

Uw gegevens up-to-date

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat wij over de juiste gegevens beschikken. Zorg ervoor dat u de gegevens bij eventuele wijziging zo snel mogelijk aan ons doorgeeft (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres, e-mail of telefoonnummer).