Bel ons

078 681 2829

Inschrijven als patiënt

info@prodens.nl

Bel ons

078 681 2829

Inschrijven als patiënt

info@prodens.nl

Maak je droomglimlach werkelijkheid!

Bel ons of boek vandaag nog uw afspraak

Klachtenregeling

Uw mening telt
Spoedgevallen

Wat zijn spoedeisende klachten?

 • Scherpe randen, die tong- of wangslijmvlies beschadigen
 • Uitstekende draden bij orthodontie patiënten
 • Uitgevallen (front-)kroon
 • Drukplaatsen onder (partiële) prothese
 • Pijn na extracties, die slecht te onderdrukken is door pijnstillers
 • Nabloedingen
 • Abcessen
 • Uitgevallen/ uitgeslagen tand
 • Tand- of kiespijn, die slecht te onderdrukken is door pijnstillers
 • Tandfractuur met open zenuw (bloed)
 • Kaak uit ‘kom’
slide4

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de ANT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie ANT.

Actuele gegevens

Het is prettig voor ons uw actuele gegevens in het bestand te hebben. Mocht u veranderen van adres, telefoonnummer, e-mail laat ons dat bijtijds weten. Mocht u op meerdere telefoonnummers bereikbaar zijn noteren wij deze graag zodat wij in geval van ziekte of afwezigheid u sneller kunnen bereiken.

Patiënt vanaf 16 jaar krijgt eigen rekening

Omdat kinderen vanaf 16 jaar zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen aangaan, krijgen ze voortaan een eigen rekening. Zij hebben namelijk ook zelfrecht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder medisch beroepsgeheim van de tandarts. Dat medisch beroepsgeheim geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

Nieuwste bleek technologieën

De wens van veel van onze patienten is een mooi en passend wit gebit. Om dit op een veilige en milieu bewuste manier uit te voeren zijn alle preventie assistentes bijgeschoold. Met het Bite & White systeem, de nieuwste technologie van Cavex, wordt het bleken van de tanden en kiezen in drie stappen uitgevoerd, activeren, bleken en conditioneren. Hiermee waarborgen wij een veilige, effectieve en pijnloze behandeling.

Heeft u behoefte aan meer informatie over het bleken van uw gebit, neem dan contact met ons op.

Ons tandheelkundig team

Professioneel en hoog opgeleid

Onze patiënten

Smiles om trots op te zijn