Bel ons

078 681 2829

Inschrijven als patiënt

info@prodens.nl

Directe tandvervanging

Directe implantatie verwijst naar het plaatsen van een tandheelkundig implantaat onmiddellijk na het trekken van een tand, meestal tijdens dezelfde tandheelkundige afspraak. Deze techniek maakt het mogelijk om een ontbrekende tand te vervangen zonder de noodzaak van een wachttijd tussen het trekken van de tand en het plaatsen van het implantaat.
Het proces omvat een zorgvuldige beoordeling van de tand en het omringende bot om te bepalen of directe implantatie geschikt is. Factoren zoals de staat van de tand, de gezondheid van het omringende weefsel, en de kwaliteit en kwantiteit van bot in de extractieplaats worden overwogen.
Als directe implantatie geschikt wordt geacht, wordt de tand getrokken en wordt het implantaat direct daarna in de tandkas geplaatst. Dit kan helpen om de botstructuur en het tandvleesweefsel in het gebied te behouden, evenals de totale behandeltijd voor tandvervanging te verminderen.

Directe implantatie kan verschillende voordelen bieden, waaronder:

  • Behoud van bot- en zachtweefselarchitectuur.
  • Verminderde behandeltijd en aantal chirurgische ingrepen.
  • Verbeterde esthetische resultaten, omdat het implantaat direct na tandextractie op de ideale locatie kan worden geplaatst.
  • Verbeterd comfort voor de patiënt, omdat er geen aparte ingreep nodig is voor het plaatsen van het implantaat.

Echter, directe implantatie is mogelijk niet geschikt voor alle patiënten of klinische situaties. Het vereist een zorgvuldige selectie van gevallen en behandelplanning door een gekwalificeerde tandarts om succesvolle resultaten te garanderen.